.

Създай Себе си Сам

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Нашата цел е да дадаем възможност на всички желаещи да получат богата информация, знания и умения относно:
Управление на поведението
Повишаване на коефицента на полезно действие
Успешно и грамотно презентиране
Успешно водене на преговори
Овладяване на собственото поведение с цел по добра организираност и по добра реализация на идеи
Овладяване на форми на комуникиране
Избягване на нежелани манипулации
И всевъзможни теми и техники приложими във всяка една социална , и икономическа сфера от живота на хората
Както и - Възможност за споделяне на информация, опит, консултиране. Създаване на ядро в което участниците ще могат да си помагат.


 НАШИТЕ   НАПРАВЛЕНИЯ

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  И  ПРОДАЖБИ
КАДРОВО  УПРАВЛЕНИЕ
РАБОТА  В  ЕКИП
УПРАВЛЕНИЕ  НА  ЕКИП
АНАЛИЗ  НА  ДОПУСКАНИТЕ  ГРЕШКИ
ПОСТРОЯВАНЕ  НА  РАБОТНИ  ПРОГРАМИ
АНАЛИЗ  НА  ЕФЕКТИВНОСТА
ОБУЧЕНИЕ  НА  МЕНИДЖЪРИ  ЗА  РАБОТА  С  ПЕРСОНАЛ
ОБУЧЕНИЕ  НА  ПЕРСОНАЛ  ЗА  ЕКИПНА  РАБОТА
ВОДЕНЕ  НА   ПРЕГОВОРИ 
УПРАВЛЕНИЕ  НА  СОБСТВЕНОТО  ПОВЕДЕНИЕ
СЪЗДАВАНЕ    И  ПОДДЪРЖАНЕ  НА  КОНТАКТ 
ТРЕНИНГИ  ЗА  САМООБУЧЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ
СЪЗДАВАНЕ НА ХАРМОНИЧНИ ОТНОШЕНИЯ В БИЗНЕСА 
СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ